Třídní schůzky Logopedické třídy a dětí s logopedickou péčí z běžných tříd.

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí z logopedické třídy a dětí z logopedickou péčí z běžných tříd, že schůzka se bude konat v pondělí 18.10. od 15.15 hod. v jídelně MŠ.

Program: informace třídních učitelů, organizace logopedické péče Mgr. Válkové Jarmily, důležité informace ředitelky školy

 

Upozornění na změnu úplaty za stravování od 1. 9. 2021

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ V ZAŘÍZENÍCH ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ ZŘÍZENÝCH STÁTEM, KRAJEM, OBCÍ. .. PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 I 2022

Pro tento školní rok stanovuji výši úplaty za školní stravování v souladu s vyhláškou c.107/2005 Sb. o školním stravování a ve znění poslední úpravy vyhláškou c. 272/2021 Sb., která určuje rozpětí finančních limitů v příloze č. 2  této vyhlášky s účinností dnem 1. září 2021

Informace pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ

Informace pro rodiče všech nově přijatých dětí: dne 24. 8. v 1500hod v jídelně MŠ proběhne schůzka pro rodiče dětí, nově přijatých od 1. 9. 2021. Budete seznámeni s organizací, režimem, úhradami za školné a stravné, apod.

Žádost o informaci: pokud vaše dítě bylo přijato od 1. 9. 2021 do naší MŠ a z jakéhokoliv důvodu nenastoupí, oznamte tuto skutečnost neprodleně ředitelce MŠ na telefonní číslo 702 267 954 nebo e-mailem na adresu mahenka@atlas.cz                           Děkujeme a těšíme se na vás 

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Dle zákona č. 99/2019 sb. a o změně zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy prohlašuji:

Splněním předmětné povinnosti by subjektu byla způsobena nepřiměřená zátěž. Veškerý zveřejňovaný obsah (informace) lze získat na uvedených telefonních číslech subjektu: 554 715 016, 739 074 818, 702 267 954, nebo osobním kontaktem v sídle subjektu - Mateřská škola Bruntál, Komenského 7, 792 01 Bruntál.

                                                                                  Irena Vochyánová, řed. školy