Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání - oznámení rozhodnutí.

Mateřská škola Bruntál, Komenského 7
příspěvková organizace, IČ 62352776, tel. 554 715 016, mobil 739 074 818,
email: mahenka@atlas.cz, adresa: Komenského 7, Bruntál, 792 01

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání - oznámení rozhodnutí

Č.j. : 19/6/17

Informace pro rodiče - Žádost o přijetí do mateřské školy v době uzavření MŠ

Žádost si můžete vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout na www.mahenka.cz - Dokumenty.

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.

Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů.

- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů

Nově otvíráme třídu "Maláčků"

Každé pondělí, od 10. 4. 2017, mají možnost rodiče s dětmi navštívit

a seznámit se s prostředím třídy nejmladších dětí naší mateřské školy.