Informace pro zájemce o fotografie ze zahradní slavnosti

Ve 2.třídě si můžete zapůjčit "flešku" s fotografiemi.

Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Oznámení

Otevřeli jsme část školní zahrady pro veřejnost.

Otevírací doba: 1300- 1800hod.

Pokyny pro užívání  jsou vyvěšeny na školní zahradě.

Výroční zpráva

Výroční zprávu otevřete v odkazu: https://www.email.cz/ výroční zpráva

Informace o odkladu školní docházky

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE, KTEŘÍ CHTĚJÍ DÁT SVÉMU DÍTĚTI ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

ŽÁDOST O VYŠETŘENÍ VYPLNÍTE VE SVÉ TŘÍDĚ NEJPOZDĚJI DO 31. 3. 2016

Hodnotící zpráva za školní rok 2014/2015

Informace pro rodiče - o možnosti dočasného umístění dětí v jiné mateřské škole v období hlavních prázdnin v roce 2016

V případě uzavření provozu kmenové mateřské školy zřizované Městem Bruntál v období hlavních prázdnin (červenec - srpen) v roce 2016 informujeme rodiče o možnosti dočasného umístění jejich dětí v jiné mateřské škole zřizované Městem Bruntál s otevřeným provozem.

Desatero školáka

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady.

Informace pro rodiče

Upozornění !

Rodiče, kteří budou žádat potvrzení o výši školného za rok 2015,

Vyhodnocení dotačního rozvojového programu

          

Stránky

Subscribe to www.mahenka.cz RSS