Informace k daňové slevě za pobyt dítěte v mateřské škole

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole za rok 2017 bude k vyzvednutí ve třídách od 15. 1. 2018.

Rozpočet

Najdete na webových stránkách MÚ Bruntál

Poradna pro rodiče

V případě potřeby konzultace mohou rodiče dětí naší mateřské školy navštívit naše speciální pedagogy v logopedicko - psychologické poradně, vždy ve čtvrtek:

Mgr. Jarmila Válková - od 1400 - 1530hod (logopedická třída)

Mgr. Lenka Krpcová - od 1530 - 1600hod (4. třída)

Případné změny budou včas oznámeny.

Oznámení organizační změny v logopedické třídě

Vážení rodiče z logopedické třídy,

z organizačních důvodů se od 1. 11. 2017 nebudou děti odpoledne dělit do 4. a 5. třídy ale budou zůstávat do 1530hod ve své nebo 5. třídě.

                                                                                       Děkujeme za pochopení

Informace o gymnastice

Gymnastika začne v úterý 9. 1. 2018. 

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.

Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů.

- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů

Otevření části školní zahrady pro veřejnost

Od 3. 4. 2017 - pro rodiče s dětmi - Po - Pá od 1300 do 1800

Při pobytu na školní zahradě je nutno dodržovat provozní řád, který je vyvěšen na viditelném místě.

Důležité změny v předškolním vzdělávání v právních normách od 1.1. 2017

1. Povinné předškolní vzdělávání

2. Přednostní přijímání dětí

3. Zápis do MŠ

ad1) S platností od 1. 1. 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou 5 let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce (2017/2018) k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Zapojili jsme se do Výzvy OPVVV

Desatero školáka

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady.

Stránky

Subscribe to www.mahenka.cz RSS