Nově otvíráme třídu "Maláčků"

Každé pondělí, od 10. 4. 2017, mají možnost rodiče s dětmi navštívit

a seznámit se s prostředím třídy nejmladších dětí naší mateřské školy.