Rozloučení se školáky

V pondělí 21. 6. v 900 hod. se rozloučíme se školáky.                                                                                                                                                       Prosíme rodiče, aby dětem připravili sváteční oblečení.

Vzhledem k tomu, že rozloučení proběhne bez účasti rodičů, bude se natáčet na video.                                                                                                          Rodičům, v případě zájmu, záznam z rozloučení nahrajeme na flash, kterou si přinesou.

Informace k přijímacímu řízení 2021

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení.   V souladu s §183 ods. 2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebude rozhodnutí o přijetí  doručováno v písemném vyhotovení, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na vývěsce u hlavního východu   a na webových stránkách školy  www.mahenka.cz

Informace k provozu mateřské školy od 10. května 2021

Od 10. 5. 2021 budou mateřské školy otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování. Při pobytu v mateřské škole není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy, děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole. 

Školné za květen 2021: Ředitelka mateřské školy stanovuje výši úplaty za měsíc květem v plné výši (400Kč) z důvodu - uzavření školy v daném měsíci nebylo delší než 5 pracovních dnů.

 

 

Informace k zápisu do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021-2022 do Mateřské školy Bruntál, Komenského 7

Z důvodu mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude organizace zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 probíhat bez přítomnosti dětí a různými možnostmi podání.

Distanční vzdělávání 3

Vážení rodiče, milé děti

Nabízíme Vám další část distančního vzdělávání od 29. 3. 2021

·        Off –line vzdělávání – plnění praktických úkolů v domácím prostředí dle nabídky na webových stránkách

    www.mahenka.cz  - úkoly na další dva týdny v příloze tohoto dokumentu

Distanční výuka 2

Vážení rodiče, milé děti

Nabízíme Vám další část distančního vzdělávání od 15. 3. 2021

·        Off –line vzdělávání – plnění praktických úkolů v domácím prostředí dle nabídky na webových stránkách

    www.mahenka.cz  - úkoly na další dva týdny v příloze tohoto dokumentu