Důležité změny v předškolním vzdělávání v právních normách od 1.1. 2017

1. Povinné předškolní vzdělávání

2. Přednostní přijímání dětí

3. Zápis do MŠ

ad1) S platností od 1. 1. 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou 5 let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce (2017/2018) k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Zápis do ZŠ a odklad školní docházky

Upozorňujeme rodiče dětí, že zápis do základní školy proběhne 7. a 8.

Zapojili jsme se do Výzvy OPVVV

Desatero školáka

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady.

Vyhodnocení dotačního rozvojového programu

          

Další část zahrady dokončena

Naší mateřské škole byl udělen certifikát dárce

Za pomoc při Veřejné sbírce (plastových vršků) byl naší mateřské škole udělen certifikát dárce. Všem, kdo se zapojil patří velké poděkování.

Dotace

Mateřská škola Komenského 7, Bruntál získala opět dotaci na úpravu další části školní zahrady

 

Projekt „Zahrada v přírodním stylu při MŠ Mahenka Bruntál“

  (spolufinancován z OPŽP)

 

 

 

Předmětem projektu je rozšíření stávající přírodní zahrady.

Získali jsme dotaci z MŠMT na logopedickou prevenci

Mami, tati pojď si hrát, budeme si povídat…

Povinné informace o MŠ

Povinné informace o mateřské škole.

 

 

 

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Stránky

Subscribe to www.mahenka.cz RSS