Pro rodiče, kteří chtějí vyšetřit dítě z důvodu odkladu školní docházky

Žádosti pro posouzení školní zralosti si vyzvedněte ve třídách.

Informace o lyžování

LYŽOVÁNÍ ZAČÍNÁ

pro nejstarší děti a pokročilé v týdnu od 16. 1. 2017 - 1x týdně,

ve středisku Annaberg.

Cena jedné lekce: 350Kč zahrnuje: jízdné, vlek a instruktory.

Přihlášky a bližší informace u pí. uč. Sidlárové ve 3. třídě.

Odjezd z MŠ ve 1230hod., návrat v 1530hod.

Svačina, čaj, zajištěn.

Upozornění

Rodiče, kteří budou chtít vystavit

potvrzení o zaplaceném "školkovném" za rok 2016,

pro uplatnění slevy na dani za umístění dítěte v MŠ,

se nahlásí ve svých třídách.

Potvrzení vám bude přichystáno k vyzvednutí od 18. 1. 2017 ve třídě.

Důležité změny v předškolním vzdělávání v právních normách od 1.1. 2017

1. Povinné předškolní vzdělávání

2. Přednostní přijímání dětí

3. Zápis do MŠ

ad1) S platností od 1. 1. 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou 5 let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce (2017/2018) k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Zápis do ZŠ a odklad školní docházky

Upozorňujeme rodiče dětí, že zápis do základní školy proběhne 7. a 8.

Přání do Nového roku

Zapojili jsme se do Výzvy OPVVV

Výroční zpráva

Výroční zprávu otevřete v odkazu: https://www.email.cz/ výroční zpráva

Desatero školáka

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady.

Vyhodnocení dotačního rozvojového programu

          

Stránky

Subscribe to www.mahenka.cz RSS